DAMASCUS 1

FOUR SEASONS HOTEL SH BUR SAID SH BUR SAID    
SAAHAT HEJAZ SH AN-NASR HEJAZ TRAIN STATION   TAKIYYA AS-SÜLEIMANIYYA
  SH SHOUKRI AL-QUWATLI SH SHOUKRI AL-QUWATLI    
         
 
       AL-MERJEH (MARTYRS' SQUARE)  
   
HOME SYRIA   DAMASCUS